powrót do strony głównej

 

Budowa S14-bis - Obwodnicy Pabianic

wszelkie prawa zastrzeżone

 

Prace jeszcze w polu.

Styczeń 2011 r.


Jeszcze nie przypomina to drogi. Trwają prace przygotowawcze.

Na placach budowy dziś to duże ilości gliny i błota. Cierpliwości!Zdjęcia ułożone są w takiej kolejności jakbyśmy wyjeżdżali

budowaną trasą z Łodzi w kierunku Pabianic (Dobronia)

 

Rejon węzła RUDA Węzeł RYPUŁTOWICE

Przyszły węzeł RUDA. Początek budowanej drogi. Tutaj widać najwięcej, jak rośnie nowa trasa.

Po przejechaniu odcinka wdłuż granicy Łodzi i Ksawerowa docieramy do miejsca przyszłego węzła RYPUŁTOWICE. Za chwilę wyjedziemy z terenów miasta Łodzi.

Wiadukt nad torami PKP

Docieramy do torów kolejowych Łódź-Pabianice. Tutaj będzie wiadukt. Tuż za nim trasa ostro zakręcać będzie w lewo. W tym miejscu później będzie węzeł LUBLINEK - po wybudowaniu północnego odcinka S14.

Wyjeżdżamy z węzła LUBLINEK i tuż za nim przejeżdżamy pod budowanym wiaduktem.

 
To było w styczniu. A co dalej?
 

 

 

Księżycowy krajobraz.

Kwiecień 2011 r.

Roboty na obiektach trwają. Ruszyły na wiekszą skalę prace

przy samej drodze. Krajobraz czasem jest tu jak na księżycu.


Zdjęcia w kolejności jazdy budowaną trasą.

 

Rejon PORTU ŁÓDŹ Węzeł RUDA

Budowa dojazdu do węzła RUDA na wysokości PORTU ŁÓDŹ.

Wjeżdżamy na węzeł RUDA.

Węzeł RUDA Węzeł RYPUŁTOWICE

Obszar przyszłego węzła RUDA to jeden plac budowy.

Miejsce przyszłego węzła RYPUŁTOWICE.

Wiadukt nad torami Łódź-Pabianice

Tutaj przejedziemy nad torami kolejowymi Lódź-Pabianice.

Ustawiono tu już nowe słupy wysokiego napięcia, by pod nimi mógł funkcjonować przyszły wiadukt.

Wiadukt nad S14 Węzeł PABIANICE

Tuż za węzłem LUBLINEK. Wiadukt nad przyszłą S14.

Tutaj będzie węzeł PABIANICE na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 71, przy Osiedlu Petrykozy. Na razie jeździ się zygzakiem.

 
A po okresie letnim ...
 

 

 

Początek trasy

Październik 2011 r.

Roboty na obiektach mocno zaawansowane lub w końcowej fazie.

Pojawiły się pierwsze odcinki z pierwszą warstwą asfaltu!


Zdjęcia w kolejności jazdy budowaną trasą (od strony Łodzi).

STARTUJEMY!

 

Węzeł RUDA Węzeł RUDA

Wjazd na węzeł RUDA.

Roboty na węźle są mocno zaawansowane.

Węzeł RYPUŁTOWICE

Roboty ziemne całkowicie przysłoniły poprzedni stan. Tylko korony drzew są te same.

Przejście przez tory kolejowe

Przejście przez tory kolejowe na linii Łódź - Pabianice.

Przyszły węzeł LUBLINEK Wiadukt nad S14

Tuż za wiaduktem nad torami kolejowymi droga ostrym łukiem skręca w lewo. Tu będzie w przyszłości, po wybudowaniu północnego odcinka S14, węzeł LUBLINEK. W oddali widać następny wiadukt nad S14 - tuż za przyszłym węzłem.

Wiadukt nad S14 (widać już asfalt) tuż za przyszłym węzłem LUBLINEK.

Węzeł PABIANICE

Inne ujęcie.

Węzeł PABIANICE na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 71, przy Osiedlu Petrykozy. Linia energetyczna już przełożona.

Wiadukt w Piątkowisku W oddali następny wiadukt

Wiadukt nad S14 w Piątkowisku na drodze Pabianice - Żytowice i dalej w kierunku Szadku.

Z tego samego miejsca widok na następny wiadukt nad S14 - w kierunku Dobronia.

Węzeł w Dobroniu

To już koniec obecnego zadania. Dotarliśmy do drogi krajowej nr 14. Tutaj budowany jest węzeł DOBROŃ. Za jakiś czas, w następnym etapie budowy, droga S14 będzie przedłużona w kierunku południowym do projektowanej drogi ekspresowej S8. Połączą się na węźle RÓŻA.

 

 

 

 

Początek trasy

Maj 2012 r.

Początek maja - trasa jeszcze zamknięta dla ruchu.

Trwają prace na niektórych odcinkach i obiektach.

 

Wiadukt na Węźle RUDA

Wiadukt na Węźle RUDA. Obiekt już gotowy.

Węzeł w Dobroniu

Budowany węzeł DOBROŃ już prawie gotowy. Pozostały roboty "kosmetyczne".

Maj 2012 r.

Zanim węzeł zacznie funkcjonować samodzielnie, potrzebne jest

sterowanie ruchem. Jest to mocno uciążliwe ale wkrótce otwarcie

nowej trasy. Cierpliwości!

Sterowanie ruchem

 
...
 

 

powrót do strony głównej